ENGLISH | MAGYAR
Minden jog fenntartva | 2001-2020 © Vigh Attila
vigh attila

Hídszerkezetek esztétikája

 


Szabadon választható tantárgy az építészmérnöki karon


A tantárgy 2011-ben indult azzal a szándékkal, hogy megismertessem a hallgatókat a kortárs hídépítés legszebb példáival. A célom megmutatni, hogy mi is szükséges egy igazán dizájnos és funkciótöbblettel is rendelkező híd megtervezéséhez.
A féléves feladat egy gyalogos vagy közúti híd megtervezése egy valós budapesti helyszínre. 22 helyszín közül lehet választani. Sketchup programban rendelkezésre áll a helyszín terepmodellje. A híd térbeli modelljét Sketchup-pal vagy bármely más látványtervező programmal lehet elkészíteni. A szoftveres térbeli modell helyett makett is készíthető. A beadandó A3-as méretű, pdf formátumú tervlapot Sketchup Layout szoftverrel érdemes elkészíteni. A program ingyenesen letölthető.

Letölthető előadásanyagok pdf-ben:


1. előadás - Hídtörténeti áttekintés (25MB)
2. előadás - Forma mint tartószerkezet kialakulása (24MB)
3. előadás - 40 méternél rövidebb hidak (49MB)
4. előadás - Hidak max 40 méter közbenső nyílással (45MB)
5. előadás - Hidak 40-60 méter közötti közbenső nyílással (50MB)
6. előadás - Hidak 60-100 méter közötti közbenső nyílással (55MB)
7. előadás - Hidak 100 méternél hosszabb közbenső nyílással (47MB)

Pecha Kucha Night Budapest - Jövőbeni budapesti gyalogoshidak (5MB)

Letölthető anyagok a féléves tervfeladathoz


Budapesti hídhelyszínek - google earth kmz fájl (4KB)
Sketchup terepmodellek (14MB)


Publikációk - az 5 legfontosabb

 


folyóiratcikkek (lektorált)


Vigh, A., Kollár, L.P. (2007) - Routing and permitting techniques of overweight vehicles, Journal of Bridge Engineering Vol. 12, No. 6. 774-784.

Vigh, A., Kollár, L.P. (2006) - Approximate analysis of bridges for the routing and permitting procedures of overweight vehicle, Journal of Bridge Engineering Vol. 11, No. 3. 282-292.


folyóiratcikkek (nem lektorált)


Vigh, A., Kollár, L.P. (2007): Egyszerűsített hídteherbírás vizsgálat túlsúlyos jármű esetén, Közúti és Mélyépítési Szemle, 57. évf., 3. szám, 7-13.


Konferencia előadás (kiadványban megjelent)


Vigh, A., Kollár, L.P. (2006): Comparison of the axle loads for evaluating overweight vehicle permits, IABSE Symposium Budapest 2006 - Report, Vol. 92. 9 oldal (CD kiadvány)

Vigh, A., Kollár, L.P. (2004): An approximate method for calculating the routing and permitting of overweight vehicles over bridges, 5th International Ph.D. Symposium in Civil Engineering, Delft 2004 - Balkema Publishers 921-928.

Disszertáció

 


HÍDSZERKEZETEK KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁSA ÚTVONAL-ENGEDÉLYEZÉSHEZ


A túlsúlyos és túlméretes járművek kizárólag útvonalengedély birtokában használhatják a közúthálózatot. Az optimális útvonal kijelöléséhez egy optimalizáló eljárás kifejlesztése szükséges, amely magába foglalja a hidak teherbírás-vizsgálatát is. A disszertációban kizárólag a hídteherbírás vizsgálattal foglalkozunk.
Hídjainkat a szabványban rögzített módon és elvek szerint tervezik a szabályzati terhek, a biztonsági és dinamikus tényezők figyelembevételével.
Egy híd teherbírásának ellenőrzésére alapvetően két módszer kínálkozik: az egyik lehetőség, hogy a hidat részletes statikai számítással ellenőrizzük az engedélyköteles járműteherre, a másik, hogy feltesszük a híd képes viselni a szabályzati járműteherből keletkező igénybevételeket, és részletes ellenőrzés helyett a szabályzati és a különleges járműteher hatására keletkező igénybevételeket hasonlítjuk össze. Mindkét módszer időigényes és meglehetősen sok hídadat ismeretét feltételezi. Sok esetben egy egyszerűbb és gyorsabb, kézi számítással is könnyen elvégezhető vizsgálatot hajtanak végre, amely a járműterhek tengelytávjainak és terheinek összehasonlításán alapul.
A disszertációban egy olyan módszer kerül bemutatásra, amely egyszerű, kevés adatot igényel és elegendően pontos, így általánosan – pl. Magyarország hídjaira is – alkalmazható. A közelítő számítás fiktív hatásábrák segítségével történő összehasonlításon alapul. Numerikus számításokhoz viszonyítva határoztuk meg a közelítő számítás pontosságát. A módszer gerenda hidak, rácsos hidak, ívhidak, kerethidak és boltozatok esetén alkalmazható, a megfelelően megválasztott futtatási paraméterek segítségével. Figyelembe vesszük a kereszteloszlás hatását is.
Több tízezer futtatást végeztünk, hogy a módszer pontosságáról megfelelő ismereteket szerezzünk. Az esetek döntő többségében a módszer a biztonság javára közelített, a maximális eltérés a biztonság kárára 15% volt. (Ezt a kedvezőtlen hatást egy biztonsági tényező alkalmazásával kompenzálhatjuk.)
Az eljárás nagy előnye, hogy gyors, és bár kevés hídadat szükséges a számításhoz, mégis megbízható eredményeket ad. A bemutatott módszerünk egy útvonal-engedélyező szoftver részeként működik, amit az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátunk.