ENGLISH | MAGYAR
Minden jog fenntartva | 2001-2020 © Vigh Attila
vigh attila

Dr. Vigh Attila


Végzettség, tudományos fokozat

Ph.D. - BME, Építészmérnöki Kar, Csonka Pál Doktori Iskola
Okleveles építőmérnök - BME, Építőmérnöki Kar

Munkahelyek

tartószerkezeti művészeti vezető - Főmterv Zrt.
statikus tervező - Főmterv Zrt.
egyetemi tanársegéd - BME Építészmérnöki Kar, Szilárdságtan Tsz.
tudományos segédmunkatárs - Magyar Tudományos Akadémia
Ph.D. hallgató - BME Építészmérnöki Kar, Szilárdságtan Tsz.

Oktatási tevékenység

óraadó oktató - BME Építészmérnöki Kar, Szilárdságtan Tsz.
korábban oktatott tantárgyak: Acélszerk., Vasbetonszerk., Faszerk., Komplex, stb.
jelenleg oktatott tantárgy: Hídszerkezetek esztétikája

szakmai szervezetek

Magyar Mérnöki Kamarai tag (kamarai szám: 01-12825)
jogosultságok: T (tartószerkezeti tervezés), HT (hídszerkezet tervezés),
SZÉS1 (tartószerkezeti szakértés), SZÉS12 (hídszerkezeti szakértés)
Magyar Tudományos Akadémia - Köztestületi tag

Nyelvismeret

Alapfokú német C típusú nyelvvizsga
Középfokú angol C típusú nyelvvizsga

Curriculum vitae


Szöveges önéletrajz

Dr. Vigh Attila 1977-ben született Budapesten. 2001-ben diplomázott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán, mint hidászmérnök. A doktoranduszi tanulmányait az Építészmérnöki Karon kezdte meg. A tartószerkezeti tantárgyak oktatása során vált számára nyilvánvalóvá, hogy képes hidat képezni építészek és mérnökök között. 2007-ben Ph.D. fokozatot szerzett hidak közelítő számításával kapcsolatban.
Határozott szándéka volt, hogy tapasztalatszerzés céljából az iparban kamatoztassa tovább tehetségét. Azt az elvet vallja, hogy igazán jó egyetemi oktatóvá az válhat, aki több évtizednyi gyakorlati tapasztalatot is meg tud osztani a hallgatókkal.
2007-ben a Főmterv Zrt-nél helyezkedett el. Ebben az évben indult a Margit híd felújításának tervezése, melyet négy éven keresztül statikus tervezőként kísért végig. Számos alkalommal volt módja közvetíteni építész és mérnök között, így megannyi olyan részletmegoldást sikerült megvalósítani, amivel mindkét fél elégedett lehetett. Az ezt követő években sok autópályahíd tervezését, valamint számos mélyépítési műtárgy tervezését, átépítését, felújítását végezte el Budapest területén. 2015-ben híd- és tartószerkezeti szakértő jogosultságot szerzett. 2016-ban lehetőséget kapott, hogy a hídesztétikával kapcsolatos ismereteit kamatoztathassa a cégen belül is. Ennek jegyében a Dagály Úszókomplexum szomszédságában egy új gyalogos-kerékpáros hidat tervezett a Rákos-patakon keresztül. A Soroksári Dunaágon a Molnár-szigetnél egy új, mozgatható gyalogos-kerékpáros híd koncepcióterveit készítette el.
Az oktatással azóta sem hagyott fel, 2001-től folyamatosan oktat. Kezdetben a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék szerkezetes tantárgyait, majd 2011-től az általa létrehozott Hídszerkezetek Esztétikája tantárgyat oktatja. A tantárgy keretein belül az aktuális hídépítési trendekkel és újszerű látásmóddal ismerteti meg a hallgatókat. Fontos számára, hogy olyan hídszerkezetek tervezését segítse elő, amelyek nem csak átközlekedésre alkalmasak, hanem funkciótöbblettel is rendelkeznek, közösségi teret hoznak létre, egyediek, újszerűek, minimalisták, vízfelszínhez közeliek és nem öncélúak.
Az egyedi perspektívák és látásmódok iránti elköteleződése az építészeti témájú fotóin is megfigyelhetők, de a siklóernyőzés is segíti, hogy más szemszögből lássa a világot.